TOLKEBISTAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter aftale med Region Midtjylland benytter vi udelukkende tolke rekvireret fra Tolkdanmark.
 

Tolkningen er gratis, hvis du har haft bopæl i Danmark i mindre end 3 år.

Du skal betale gebyr for tolkningen, hvis du har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år.
Hvis du skal betale gebyr, får du tilsendt en regning fra din region. Regningen kommer i din e-boks eller med almindelig brevpost.

Du kan læse mere på nedenstående link:
https://www.rm.dk/sundhed/behandling/patientkontoret/patientrettigheder/tolkebistand/