BEHANDLING

Inden du kan starte behandling, skal du have en henvisning fra din egen læge. Indtil behandlingen starter har din læge stadig ansvaret for din behandling.
Et behandlingsforløb begynder typisk med to-tre udredende samtaler. Her finder vi ud af, hvad du fejler og planlægger det videre forløb.
Behandlingen kan bestå af samtaler, medicin samt gruppeforløb.
Ifølge aftale med sygesikringen er et behandlingsforløb normalt er på højst 10 konsultationer. I nogle tilfælde er det dog muligt at få 20 konsultationer. 
Behandlingen er gratis, idet den betales af sygesikringen. En evt. udgift til medicin skal du selv betale. Der er dog mulighed for at søge om tilskud ved kroniske lidelser eller tilfælde hvor medicinudgifterne er meget store. 
 
Efter udredning vil vi her i klinikken påbegynde et behandlingsforløb. Behandlingen vil sædvanligvis foregå individuelt og er oftest en kombination af medicin og samtale. Afhængig af problemstillingen kan vi her i klinikken tilbyde supplerende terapeutiske gruppeforløb som Compassion Focused Terapi, mindfulness og psykoedukation.
Behandlingen er selvfølgelig omfatter af reglerne om tavshedspligt.
Der tilbydes ikke behandling som alternativ til behandling hos psykolog.

Compassion Focused Terapi
Compassion Fokuseret Terapi (CFT) udspringer af Kognitiv Adfærdsterapi. CFT er målrettet mennesker med lavt selvværd og svigtende indre psykisk balance. I CFT arbejder du med at få skabt den tryghed og de selvreguleringsforudsætninger, der ikke er blevet etableret tidligere gennem livet. Sagt på en anden måde hjælper du dig selv med at få bygget et stabilt fundament i din psyke.
Terapiformen fokuserer på at skabe medfølelse og egenomsorg hos dig. Øget medfølelse gør, at du bedre kan rumme dine og andres udfordringer og lidelser. Terapiformen giver dig en større grad af selvrefleksion og gåpåmod, også når tingene ikke går, som de skal. Selvkritik og bekymringer bliver skiftet ud med øget trivsel og sundere relationer i dit liv.
I CFT arbejdes der med hjernens tre affektsystemer: Drivesystemet, beroligelsessystemet og trusselssystemet. For at skabe mest mulig udvikling skal der helst være ligevægt mellem de tre systemer. Men det er ikke altid tilfældet.
Trusselssystemet er f.eks. stort og veludviklet hos personer, der er udfordret kognitivt, har et lavere funktionsniveau, har autisme, et misbrug, er tidligt skadet eller har en psykisk lidelse som angst, depression, stress eller lavt selvværd. Trusselssystemet bliver konstant aktiveret og evnen til selvberoligelse er lav.
Da evnen til at kunne afvæbne dette trusselssystem ofte er meget lille, betyder det, at trusselssystemet bliver det dominerende. Derfor skal der arbejdes med, at der kommer ligevægt i systemet. CFT hjælper med at opbygge din evne til egenomsorg og selvberoligelse. Der bliver altså skruet op for beroligelsessystemet, så trusselssystemet ikke dominerer.
I løbet af behandlingen vil du træne at bruge en række forskellige interventioner til skabe udvikling af og få adgang til beroligelsessystemet, sådan at du kan skabe en målrettet træning i at øge dit selvværd og styrke din indre psykisk balance.

Mindfulness
For mange er det en vane i tankerne at være optaget af enten fortid eller fremtid. Vi hænger fast i fortiden og alt det, der enten var værre eller bedre end nutiden – eller vi tænker på fremtiden, som vi enten bekymrer os over eller planlægger ned til mindste detalje.

Meget sjældent er vi til stede HER og NU – med et vågent stille sind.

Manglende nærvær og en ”fortabelse” i tanker, hvor tankerne opleves som virkelighed, ses som kilden til stress og vedligeholdende angst og depressive symptomer.

Vi bruger mental energi på nytteløse tanker og vi spilder oplagte muligheder for at hvile sindet. 
Mindfulness går ud på, at være fuldkommen til stede i det vi gør - at være opmærksom i nuet og få den indre tankekværn sat på pause. Gennem enkle meditations- og yogaøvelser med fokus på åndedrættet opbygges kontakt til et indre rum af ro og nærvær.

Vekslende med korte oplæg øver vi os i opmærksomhed og fokusering. Kurset henvender sig blandt andet til personer med stress, ADHD/ADD, angst og depression. Har du en anden lidelse og tænker du, at du kan have gavn af et mindfulness-forløb, er du velkommen til at tale herom med vores psykiater, som kan vurdere om tilbuddet kan være en del af din behandling. Undersøgelser har vist at regelmæssig træning i mindfulness har en klart stabiliserende virkning på sindet. 

Man kan kalde træning i mindfulness en form for ”MENTAL FITNESS”. 

Psykoedukation

Vi mødes 7 gange af en times varighed i mindre grupper. Du vil lære mere om diagnosen opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD(/ADD) og få viden om, hvilke udfordringer den giver i forhold til hverdagen, fritiden, familielivet og uddannelse/arbejdslivet.

De fleste med opmærksomhedsforstyrrelse oplever udfordringer med hensyn til udtrætning, fokusering, igangsætning og fuldføring af opgaver, ligesom hukommelsen, søvnen og styring af følelserne er påvirket. Ofte har dette medført lavt selvværd og selvtillid. I trygge rammer får du en bedre forståelse og viden om de udfordringer, som opmærksomhedsforstyrrelsen giver dig, og du får redskaber og forslag til, hvordan du kan hjælpe dig selv bedst muligt, så du trives i din hverdag.

Du vil møde andre med lignende udfordringer, og der er tavshedspligt, så det er trygt at tale om jeres udfordringer, og høre hvordan andre har håndteret lignende vanskeligheder.