BEHANDLING

Inden du kan starte behandling, skal du have en henvisning fra din egen læge. Indtil behandlingen starter har din læge stadig ansvaret for din behandling.
Et behandlingsforløb begynder typisk med to-tre udredende samtaler. Her finder vi ud af, hvad du fejler og planlægger det videre forløb.
Behandlingen kan bestå af samtaler, medicin samt gruppeforløb.
Ifølge aftale med sygesikringen er et behandlingsforløb normalt er på højst 10 konsultationer. I nogle tilfælde er det dog muligt at få 20 konsultationer. 
Behandlingen er gratis, idet den betales af sygesikringen. En evt. medicinsk behandling skal du selv betale. Der er dog mulighed for at søge om tilskud ved kroniske lidelser eller tilfælde hvor medicinudgifterne er meget store. 
 
Efter udredning vil vi her i klinikken påbegynde et behandlingsforløb.. Behandlingen vil sædvanligvis foregå individuelt og er oftest en kombination af medicin og samtale. Afhængig af problemstillingen kan vi her i klinikken tilbyde supplerende terapeutiske forløb herunder Compassion Focused Terapi (i gruppeform).
Behandlingen er selvfølgelig omfatter af reglerne om tavshedspligt.
Der tilbydes ikke behandling som alternativ til behandling hos psykolog.

Compassion Focused Terapi
Compassion Fokuseret Terapi (CFT) udspringer af Kognitiv Adfærdsterapi. CFT er målrettet mennesker med lavt selvværd og svigtende indre psykisk balance. I CFT arbejder du med at få skabt den tryghed og de selvreguleringsforudsætninger, der ikke er blevet etableret tidligere gennem livet. Sagt på en anden måde hjælper du dig selv med at få bygget et stabilt fundament i din psyke.
Terapiformen fokuserer på at skabe medfølelse og egenomsorg hos dig. Øget medfølelse gør, at du bedre kan rumme dine og andres udfordringer og lidelser. Terapiformen giver dig en større grad af selvrefleksion og gåpåmod, også når tingene ikke går, som de skal. Selvkritik og bekymringer bliver skiftet ud med øget trivsel og sundere relationer i dit liv.
I CFT arbejdes der med hjernens tre affektsystemer: Drivesystemet, beroligelsessystemet og trusselssystemet. For at skabe mest mulig udvikling skal der helst være ligevægt mellem de tre systemer. Men det er ikke altid tilfældet.
Trusselssystemet er f.eks. stort og veludviklet hos personer, der er udfordret kognitivt, har et lavere funktionsniveau, har autisme, et misbrug, er tidligt skadet eller har en psykisk lidelse som angst, depression, stress eller lavt selvværd. Trusselssystemet bliver konstant aktiveret og evnen til selvberoligelse er lav.
Da evnen til at kunne afvæbne dette trusselssystem ofte er meget lille, betyder det, at trusselssystemet bliver det dominerende. Derfor skal der arbejdes med, at der kommer ligevægt i systemet. CFT hjælper med at opbygge din evne til egenomsorg og selvberoligelse. Der bliver altså skruet op for beroligelsessystemet, så trusselssystemet ikke dominerer.
I løbet af behandlingen vil du træne at bruge en række forskellige interventioner til skabe udvikling af og få adgang til beroligelsessystemet, sådan at du kan skabe en målrettet træning i at øge dit selvværd og styrke din indre psykisk balance.