E-KONSULTATION.
Her kan forny din recept eller skrive en besked til lægen...

NYHEDER

CORONA VIRUS

Vi har af Region Midt fået tilladelse til at foretage video- eller telefonkonsultation.  

Vi beder dig derfor om at installere følgende app på din smartphone: "Min Læge". Via denne app kan du og lægen kommunikere sikkert. 
Via nedenstående link kan du finde vejledning til brug af appen.
 
https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/


Første gang du efter henvisning fra egen læge har en tid til konsultation i klinikken (dette gælder også, hvis du har været afsluttet fra klinikken og er genhenvist): Du møder op i klinikken. Vi giver ikke hånd og vi holder så vidt muligt afstand til hinanden. Der er desuden håndsprit i vores venteværelse, som du skal benytte
En del af samtalen foregår evt. via appen "Min Læge". Husk derfor at have den installeret og gjort klar til konsultationen, inden du møder op i klinikken..

Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse skal du ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer blive hjemme. 

Kontakt derefter klinikken telefonisk for at aflyse din tid. 
Når du har været symptomfri i 48 timer, ringer du og aftaler en ny tid.

Øvrige konsultationer i klinikken: Disse bliver som udgangspunkt udført via appen "Min Læge". Husk derfor at have den installeret og gjort klar til konsultationen, inden din aftalte tid, hvor lægen netop via appen kontakter dig.   
Hvis det er muligt for dig, må du meget gerne have foretaget en hjemmemåling af dit blodtryk og din puls samt have værdierne klar, når vi kontakter til dig 

Gruppekonsultationer: Disse er opstartet igen, dog i mindre grupper, så vi kan overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Du hører nærmere fra din behandler. 

Der vil løbende komme opdateringer her på hjemmesiden, hvor du kan holde dig orienteret. 

Ellers følger vi Sundhedsstyrelsen anbefalinger: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Da FAPS (Foreningen af Praktiserende Speciallæger ) har indgået en aftale med Regionerne om udlægning af sygehusopgaver til speciallægepraksis altså et  tilbud om at behandle sygehuspatienter i vores klinikker for at aflaste sygehussektoren, så sygehusene kan overføre så meget personale som muligt til deres coronaberedskab, vil der kunne forekomme relativt sene ændringer af aftalerne.

Mundbind eller visir:
Patienter skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i klinikken. Der kan ske bortvisning, hvis man uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

 

SOMMERFERIE

Vi går på sommerferie fredag den 23. juli 2021 og er tilbage mandag den 9. august 2021 (uge 30 og 31).

Husk derfor at bestille medicin i god tid inden, så du har medicin til hele ferien. 

Ved akut forværring i din tilstand kan du rette henvendelse til din egen læge eller vagtlæge. Denne kan ved behov henvise dig videre til psykiatrisk  modtagelse.
 

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Alle hverdage fra kl. 8.30 - 16.00.

Undtagen onsdag.

TELEFONISK

Telefonnummer 73 70 93 90.

Sekretær ved telefonen mellem kl. 9.00 og 10.30 vedrørende henvendelser af administrativ karakter eksempelvis booking i forbindelse med henvisning fra egen læge. 

Speciallæge ved telefonen mellem kl. 15.30 og 16.00 vedrørende lægefaglige emner som eksempelvis spørgsmål angående medicin og bivirkninger.

Alle hverdage undtagen onsdag. 

PERSONALE

MAHMOUD ASHKANIAN

Speciallæge i psykiatri, Ph.d.
Jeg har i mange år arbejdet ved Neuropsykiatrisk Klinik i Risskov.
Jeg har tidligere i flere år været fuldtidsansat som overlæge ved Afdeling Q - Afdeling for Angst og Depression ved Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Jeg arbejder med udredning og behandling af en række psykiatriske tilstande, herunder depression, bipolar sindslidelse, angst, PTSD, OCD og ADHD.  

BO SØNDERGAARD JENSEN

Kandidatgrad i psykologi fra Aarhus Universitet 
Autoriseret psykolog, specialist samt supervisor i psykoterapi med voksne
Har de sidste 15 år arbejdet med patienter i både privatpraksis og psykiatrisk regi.

MONA ÅGÅRD MADSEN

MBSR-Mindfulnesslærer fra Århus Universitet/UMass Medical School, USA. 
Sygeplejerske med solid psykiatrisk erfaring. 
Psykoedukation og kognitiv adfærdsterapi/metakognitiv terapi.

HENRIETTE MARK

Lægesekretær
Har arbejdet 10 år ved Psykiatrisk Hospital i Aarhus.
Uddannet sundhedskommunom.